ಬುಧವಾರ, ಮೇ 26, 2010

ಸುಳ್ಳೇ ಸತ್ಯ

ಸುಳ್ಳೇ ಸತ್ಯ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಸುಳ್ಳು
ನಾ ಸುಳ್ಳು, ನೀ ಸುಳ್ಳು
ನಿನ್ನೆ, ಮೊನ್ನೆ, ನಾಳೆಯೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು
ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು
ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು
ಅನಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇ ಸುಳ್ಳು
ಕಲಿತದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಅರಿತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು
ಒಲವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನಲಿವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು
ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು
ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರುವುದು, ಸಾಯುವುದು ಸುಳ್ಳು

ಇದೆ ಸತ್ಯ, ಇದೊಂದೆ ಸತ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ