ಶನಿವಾರ, ಮೇ 8, 2010

ಐದು ಬೆರಳೂ ಸಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ!

ಐದು ಬೆರಳೂ ಸಮವೇ ಅಲ್ಲವೇ!
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಪಾಂಡುವಿನ ಐದು ಮಕ್ಕಳೂ ಪಾಂಡವರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಕುರುವಂಶದ ನೂರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಕೌರವರಂತೆ

ರಾಮನಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತೃಘ್ನರೂ ದಾಶರಥಿ ಅಲ್ಲವೆ!
ಕೌಸಲ್ಯನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೂ ಕೋಸಲ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲವೆ
ಬಲರಾಮನೂ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಒಬ್ಬ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲವೇ
ಸಕಲರನ್ನೂ ರಮಿಸುವ ಕೌಸಲ್ಯನ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ
ಬಲರಾಮನೂ, ಪರಶುರಾಮನೂ ರಮಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ?

ಕೈ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ ನೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಐದು ಬೆರಳೂ ಸಮವೇ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ