ಬುಧವಾರ, ಮೇ 12, 2010

ವಿರೋಧಿಯ ವರುಷ ಬಂತು

ವಿರೋಧಿಯ ವರುಷ ಬಂತು

ಡಾಕ್ಟರ್. ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ವಿರೋಧಿಯ ವರುಷ ಬಂತು, ಹರುಷದಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ
ವಿರೋಧವ ವಿರೋಧಿಸುವ ದಿವಸಗಳು ರಭಸದಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಿ

ಅಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಗಿಡ್ಡ ಗುಂಡನಿಗೆ ಜಯಜಯವೆನ್ನಿ
ಸೊಟ್ಟ ಸೊಂಡಿಲಲಿ ಕಡುಬು ಹಿಡಿದವಗೆ ಮುದದಿ ಮಣಿಸುವ ಬನ್ನಿ

ವಿರೋಧಿಸುವ ದಿಟ್ಟದಿಂ ಕಿಟ್ಟನಂತೆ ಕೆಟ್ಟತನವ ಕೊಂದು ಕುಟಿಲತೆಯಲ್ಲಿ
ಆರಾಧಿಸುವ ಹರನ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ವಿಭೂತಿಯನು ದಿಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ

ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವನು, ದುಷ್ಟತನವ ತನ್ನ ಕಾಲಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆದ ನಟರಾಜನಂತೆ
ಒಟ್ಟಾದ ಭುವಿನರರು ದುಷ್ಟರಕ್ಕಸರ ಬಡಿದಿಕ್ಕಿ ಓಡಿಸುವ ಭರದಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ

ಅನಿರುಧ್ಧ ನಮ್ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯದೇವ, ಸಕಲ ಅನ್ಯಾಯವನು ನಿರೋಧಿಸುವ
ಸಮೃಧ್ಧ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಸುಭಾಶೆ, ಶಾಂತಿ ಜೀವನವ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ವೃಧ್ಧಿಸುವ

ವಿರೋಧಿಯ ಹರುಷವನು ವಸುಧೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ಹಂಚೋಣ ಬನ್ನಿ
ವೃಧ್ಧಿಯ ಅಮೃತದ ವರ್ಷವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಧರಧರನೆ ಸುರಿಸೋಣ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ