ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2010

ಸೂತ್ರಧಾರನ ಕಿರು ಘೋಷಣೆ:

ಸೂತ್ರಧಾರನ ಕಿರು ಘೋಷಣೆ:

(ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರಧಾರನ ಮಾತುಗಳು ಘೋಷಣೆಯ ಪರಿಯಲ್ಲಿ, ಜೋರು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತೆ, ನೇರವಾಗಿ ನೆರೆದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತಿತ್ತ ನಡೆದು, ಸುತ್ತಿ ಘೋಷಿಸ ಬೇಕು)
(ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ತಮಟೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಂ, ಹೂಂ. ಇತ್ಯಾದಿ ಹೂಂ ಗೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ)

ಕೇಳ್ರಪ್ಪಾ ಕೇಳಿ (ತಮಟೆ), ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. (ತಮಟೆ), ನಿಮಗೋಸ್ಕರಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. (ತಮಟೆ) ನಮ್ಮ ನಾಟಕ, ಬರೀ ನಾಟಕವಲ್ಲ. (ತಮಟೆ), ನಿಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಕಥೆಯೇ ಇದು; (ತಮಟೆ), ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು; ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ!(ತಮಟೆ),

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ.(ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮಟೆ),

(ಇದರ ನಂತರ, ಸೂತ್ರಧಾರನು ಹಿಂದೆ, ಹೆಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೇಗ ಸುತ್ತಿ ನೆರೆದವರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಬಿಡಬೇಕು)

(ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ.)

ಬರುತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ದಂಡು

ಬರುತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ದಂಡು
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕೂರಿ, ನಾವು ಈಗಲೇ ಆಡುವೆವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ
ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಮಗದು ರಾಜ ಬೀದಿ, ಬೇಗಲೇ ಹೂಡುವೆವು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ

ನಮ್ಮ ಊರಿನ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ, ಅವರ, ಇವರ ಮನೆಯ ಕಥೆಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ
ಬಿಡಿಗಾಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ನಾವಿರುವುದೇ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನವನೆಲ್ಲಾ ಥೈ ತಕ ಥೈ ಕುಣಿಸೋದಕ್ಕೆ

ಹಾದಿ ಬಿಡಿ, ಹಾದಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಠಾರದ ಹಾದಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಹೈಕಳೆಲ್ಲಾ ಬಂದರು ನೋಡಿ
ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ನಗು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ, ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೈಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ

ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮಾದಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹೊಡೀರೋ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಶೀಟಿ
ಗುಂಡಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಸೀತಮ್ಮ, ನಂಜಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಲ, ಕಿಲ ನಗುವಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ