ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2010

ಅದು ಬೇಕೇ? ಇದು ಬೇಕೇ?

ಅದು ಬೇಕೇ? ಇದು ಬೇಕೇ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಕಡೆ, ಅತ್ತಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ
ಒಳಗಿಲ್ಲ , ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅಡಗಿ ಕೂಡಂತೂ ಇಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದನು ಅದು ಹೇಗೆ, ಓರ್ವ ಅದೇನು ಕಂಡೆ
ಬಾಲಕನೇ! ವ್ಯರ್ಥದಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನು ಕೈಯಾರ ಕೊಂದೆ

ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರೂ ರಕ್ಕಸರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಿರಿಚಿ ಕೂಗಿ ನೀನಂದೆ
ನೀ ಹೆತ್ತವರೂ ರಕ್ಕಸರಾದರೇಕೆ? ಅದಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬೆ?

ಅಸುರನ ಗರ್ಭದಲಿ ಸುರ, ಸುರನೊಳಗೆ ಅಸುರ ಅಡಗಿ
ಕಹಿಯೊಳಗೆ ಸಿಹಿ, ಸವಿಯೊಳಗೆ ಬೇವು ಅಡಗಿದಂತಾಗಿ

ಒಂದುಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಹ್ಲಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲಾದ
ಗಮನವಿರಲಿ ಸಮ ಇದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೂ; ಕ್ಲೇದ ಹಾಗೂ ಆನಂದ

ಕಂಡದ್ದು ಬೇಡವೇ? ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣು ಬೇಕಾದ್ದು
ಎರಡೂ ಬೇಕೋ? ಒಂದೇ ಸಾಕೋ? ತೆಗೆದುಕೋ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ