ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2010

ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ

ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ರಾಮನಿಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತವರು ಯಾರಿರಬೇಕು?
ತಂದೆ ದಶರಥನೇ? ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆಯೇ?
ರಾಜ ಪುರೋಹಿತನೆ? ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಋಷಿಯೇ?

ಉತ್ತರ ಅತಿ ಸುಲಭ: ಒಬ್ಬ ಋಷಿ, ಮಹಾ ಋಷಿ
ಆ ಋಷಿಯ ಹೆಸರೂ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮವೇ?
ಅವನು ದಶರಥನ ಕುಮಾರನಿಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರೂ ಅಷ್ಟೇ!

ವಲ್ಮಿಕದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ
ರಾಮನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ!
ರಾಮನ ಕಥೆಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಕವಿ;
ನಾವು, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಇವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿ,
ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ಕವಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

'ರಾಮ' ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುವ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ
ಮಹಾ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದರು
ರಾಮನಿಗೆ "ದಾಶರಥಿ", ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳನ್ನು
ತಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರರಿಗೆ ಪಂಗನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ?
ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು "ಪಂಗನಾಮ ಕುಶಲ" ಅಥವಾ ಪಂಗನಾಮ ಕಲಾಕಾರ".

ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ: ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ (ಅಂದರೆ ನೂರೆಂಟು) ಬೇಕೋ? ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳು ಬೇಕೋ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ