ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2010

ಬದಲೇ ಚೆನ್ನ

ಬದಲೇ ಚೆನ್ನ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಇದ್ದುದನು ಹಿಂದೆ, ಇರುವುದನು ಇಂದು, ಉಳಿಯದನು ಮುಂದೆ ಕಂಡುಕೊ
ಬದಲದನು ಎಂದೆಂದೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಕಿ, ಕಾಣುವುದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊ

ಇದ್ದುದನು, ಇರುವುದನು, ಉಳಿಯದನು ಒಂದೂ ಬಿಡದಂತೆ ತಿಳಿಯಬಹುದೇ?
ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯಬಲ್ಲುದೇ?

ಬದಲಿದನು, ಬದಲಿಪುದೆಲ್ಲನು ತಿಳಿಯುವುದು ಬದಲಿಪ ನಿನಗಂತೂ ಆಗಬಲ್ಲುದೇ?
ಬದಲದು ಆವುದೋ ಅದಕೂ ಬದಲಿಪುದನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯಾಗುವುದೇ?

ಬದಲದು ಎಲ್ಲಕೂ ಅಂಟದೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ? ಅಂಟದೆಯೇ ಕಾಣುವುದೆಂತು!
ಬದಲದು ಬದಲಿಪದಾದರೆ ಕಂಡೀತೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಿಪದೆಲ್ಲದರ ನಂಟು!

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬದಲೇ ಹಿಂದೆ, ಇಂದು, ಮುಂದೂ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬದಲದು ಎಂದಾದರಿತ್ತೇ?
ಬದಲದು ಬದಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲು ಬರಡಾಗಿದ್ದು ಬೇಸತ್ತು, ಬದಲಿಪ ಪರಿಗೆ ತಿರುಗಿತೇ?

ಬದಲಿಪುದಾಟ; ಬದಲಿ, ಬದಲಿ ಹೊಸತಾಗುವುದು ಚೆಲ್ಲಾಟ; ಚೆಂದದ ಮುಗಿಯದಾಟ
ಅಂತಿದ್ದು, ಇಂತಾಗಿ, ಎಂತೆಂತೋ ಆಟಗಳನಾಡುವ ಚಟದ ಅನಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ