ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2010

ಅದಲು ಬದಲು ಆಗೊಣವೇ?

ಅದಲು ಬದಲು ಆಗೊಣವೇ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ನಾನು ನೀನಾಗಿ, ನೀನು ನಾನಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದೇ?
ನನ್ನ ದೇಹದೊಳು ನೀನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬಹುದೇ?

ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನು ನೀನು ಸಹಿಸಲು ಬಹುದೇ?
ನಿನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲವಗಳನು ನಾನೀಗ ಬಹುದೇ?

ನಿನ್ನ ಕುಗ್ರಾಮವು ನನಗಿರಲಿ ಸಾಕು, ನಾನಾಳಬಹುದು
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬಹುದು

ನನ್ನ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗುವರು, ಪ್ರೇಮದಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಿಪರು
ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ ನೀನಿರುವಾಗ ರಾಜ ಗಣವೆಲ್ಲ ನಮಿಪರು

ನನಗೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ಒಲವು ಒಂದಿದದ್ದರೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೆರೆವನು
ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನೇ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೆರೆವೆನು

ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿಯು ನನ್ನವಳಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದಾಗುತ ಸ್ವರ್ಗದಲೇ ಇರಬೇಕು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ