ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2010

ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?

ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಬೇಕೋ? ಬೇಡವೋ? ಏನು? ಯಾವುದು? ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? ಎಂದು? ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ಲಿ?
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ; ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊ; ಬಿಟ್ಟಿಯೋ? ಬರೆದುಕೋ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗದು: ಇದು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ: ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ
ಆಸೆಯಿದ್ದಾಗ ಕಿಸೆಯೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ; ಕಿಸೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಾಗ ಹಸಿವೆಯೇ ನಾಪತ್ತೆ

ಆಸೆಯಿದ್ದಾಗ ತುಸುವಾದರೂ ಹಸಿವೆ ನೀಗಿಸು; ಕಿಸೆ ಝಾಣ ಝಾಣಿಸುವಾಗ ಬಿಚ್ಚು ಕೈ
ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನಾಚದೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೈ ಅಚ್ಯುತನನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಬಿಡಿಸಿಕೊ ಎರಡೂ ಕೈ

ಏನು? ಯಾವುದು? ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? ಎಂದು? ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಪ್ರಸಾದವೇ ಅದು
ಏನೂ, ಯಾವುದೂ, ಏಕೋ, ಹೇಗೋ, ಎಂದೂ, ಇಷ್ಟೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ತಿಳಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲವದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ