ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2010

ಯಾರು ಸರಿ?

ಯಾರು ಸರಿ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಅದು ಸರಿ, ಇದೂ ಸರಿ, ಸಾಗದ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೇ?
ಸರಿ ಸಾರ್, ಸರಿ ಸಾರ್; ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಯೇ ಅಂದು ಬಿಡುವವರು ಸರಿಯೇ?

ಇವರೊಂದು ತರಹ "ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು" ಎನ್ನಿ; ಚಂಡಾಳನನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥವರು
ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು, ತಯಾರಿಸುವವರು

ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಲು ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಶಂಡರು
ಹೆಂಡತಿಯು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಪಾಂಡವರು

ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ, ತಮ್ಮನನ್ನೂ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲೆಸಿದವರು
ಕೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಹೇಡಿತನದಿಂದ ಓಡಿ, ಅಪ್ಪನನು ಕೊಂದವರು

ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟವರು
ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ವೀರನ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಗಧೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮೆರೆದವರು

ಯಾರನ್ನು ನಂಬುವುದೋ, ಮತ್ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದೋ, ಯಾರು ಸರಿಯೋ ನೋಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು; ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ