ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 24, 2010

ಅಕ್ಷರದ ಹರಳೆಣ್ಣೆ

ಅಕ್ಷರದ ಹರಳೆಣ್ಣೆ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಬೇಕೇ ಹರಳೆಣ್ಣೆ? ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡು ಹರಳೆಣ್ಣೆ
ಉಣ್ಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನುಂಗಲಾರದ ಎಣ್ಣೆ

ಕಣ್ಣಿನಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರಿಸುವ ನನ್ನ ಹರಳೆಣ್ಣೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯಲಿ ಸೊಟ್ಟ ಗಂಟಾಗಿ ನೋವು ನುಲಿಯುವುದು
ಅಟ್ಟಿಸಿ ಓಡಿಸುವುದು ಒಡನೆ ಸಂಡಾಸಿನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಮುಖವೆಲ್ಲ ನನ್ನಂತೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕಳೆ ತುಂಬುವುದು ನಿಜ
ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗುವುದು, ಬೋಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ