ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2010

ಮೈ ಅಂಟಿದ ಜೀನೇ ಜೇನು

ಮೈ ಅಂಟಿದ ಜೀನೇ ಜೇನು
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಜೀನು ನಿಮ್ಮದು ಜಾಣ ಜೀನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀನಿನ ಪ್ರವರ ಒದರಿ ಒದರಿ ಹಿಗ್ಗಿ
ಏನು ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲವೋ ಕೆಟ್ಟ, ಸೊಟ್ಟ ಜೀನನ್ನು ಪಡೆದಿರೆಂದು ಕೊರಗಿ

ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಜೀನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿರಾಯ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಸಾಯುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಮೈ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳಪೆ ಜೀನು ಕಾಡುವುದಲ್ಲ

ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಜೀನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದೂ ಬೇಡ, ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಮಾಡುವುದೂ ಬೇಡಲೋ
ದಕ್ಕಿದ ಜೀನನ್ನೇ ಉಧ್ಧರಿಸಿಕೋ, ಸಿಕ್ಕ ಜೀನಿನಲ್ಲೇ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸವಿ ಕಾಣೆಲೋ

ನಿನ್ನ ಜೀನಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಿನಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಇತರರು ಯಾತರ ಸಮಾಧಾನ
ಒದಗಿಸುವರೋ? ನಿನ್ನ ಜೀನನು ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಅಸಮಾನ ಸಾಧನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ