ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2010

ಅಕ್ಷರ ಕೈಚಳಕ

ಅಕ್ಷರ ಕೈಚಳಕ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ರಕ್ಷೆ, ರಿಕ್ಷಾ, ಇಕ್ಷು, ಅಕ್ಷಿ, ಈಕ್ಷೆ, ಅಂಕ್ಷ
ಕ್ಷಾರ, ಕ್ಷೀರ, ಕ್ಷರ,

(ನೀವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ ಬಹುದು)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ