ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2010

ಸಾಹಿತ್ಯ (ಸಹಿತ) ಚಳಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ (ಸಹಿತ) ಚಳಕ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಹಿತ, ಸಹಿತ, ಸುಹಿತ,
ಸುತ, ಸೋತ, ಸೂತ, ಸತ್ತ, ಸತ್ತು, ಸತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸೂಸಿ, ಸೋಸಿ, ಸೈಸಿ, ಸಾಸಿ, ಸಹಿಸಿ, ಸುತ್ತಿಸಿ, ಹಾಸಿ, ಹಾಸು, ತಾಸು,
ತಾತ, ತೂತು, ತಂತು, ತಿಥಿ, ಸಂತ, ಹಂತ, ಹಂಸ, ಹಿಂಸೆ
ಹಿತೈಶಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಂತಸ, ಸಂಹಿತ, ಸಂಸ, ಸಾಹಸ

(ನೀವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ ಬಹುದು)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ