ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2010

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಬೆಳಕು

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಬೆಳಕು
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಾಗಲು ಕಾತರ; ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವ ಥರ
ಅರಿ: ಇರುವುದು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಎಂದೂ ಉರಿಯುತಿಹ ಬೆಳಕಿನ ದೀವಿಗೆ
ರಾಗ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸಾಕು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸಲು; ಯುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಶಕ್ತಿಯ ಎದ್ದೆಬ್ಬಿಸಲು
ಕೆಂಡದ ಅಂದ ಕಾದ ಇದ್ದಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು; ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪಾದಾಗ ಸುಪ್ತವು ಚೇತನ ಆಯ್ತು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಚೇತನ; ಮತ್ತೇಕೆ ಹುಡುಕುವೆ ಎತ್ತೆತ್ತಲಿನ ತಾಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ