ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2010

ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ಸಾಕು

ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ಸಾಕು
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?
ಹೌದು, ಅದೂ ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದೂ ಹೌದು. ಆಹಾಂ!

ಹುಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ತಿಂಡಿ, ತಿಂದಿದ್ದು, ತಿನ್ನುವುದು, ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ನಾಗ, ಮುಂಗುಸಿ; ಹುಲಿ, ಹುಲ್ಲೆ; ಹುಲ್ಲು, ಹಸು ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಬಿಚ್ಚುವುದು, ಮಿಟುಕಿಸುವುದು ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ಶಂಕರ, ಚಾಂಡಾಲ, ಪುರಂದರ, ವಿಠಲ; ಆಕ್ಕಮ, ಮಹಾದೇವ ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು, ನಾಳೆ; ನೀರು, ಮಂಜು, ಆವಿ; ಹುಲ್ಲು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಒಂದೇ:
ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ಹೇಳಿ! ಹೌದೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿ ಸಾಕು: ಹೂಂ? ಉಹೂಂ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ