ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2010

ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ....

ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ....
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು; ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು;
ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಟಿದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು; ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು

ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ
ನಾನಂದೆ "ಏನ್ರೀ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ್ರ?"
ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗೆ.
"ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ರು; ಒಳ್ಳೆ ದಿಸೈನೂ...."

ನಾನಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ; ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.
ಅವರ ಮುಖ ಹಿಗ್ಗಿ, ಅವರ ಹೃದಯ ಬಲೂನಿನ ತರಹ ಊದಿ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು: "ನೀವು ಆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ"
ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದು: "ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸುಂದರ"

ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ; ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲಾದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ಭಾವನೆ, ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ....

ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ, ಮನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ
ತಾವೇ ಅಂದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದವರು ಯಾರೋ; ಮಗ್ಗ ನೇಯ್ದವರು ಯಾರೋ,
ಬಟ್ಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತೋ,
ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾರೇಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಯಾವ ಯಂತ್ರ, ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.........
ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸ ಬೇಕು ಈಗಿನ, ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ,
ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೋ, ಬಹಳವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದರೆ,
ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತು?
ಯಾವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು? ಅದು ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು?
ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಮುಂಚೆ, ಯೋಚಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಂತರ್ಗತ ಆಯಿತು ತಾನೇ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ