ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2010

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ?

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಇತ್ತ, ಅತ್ತ, ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ ತದಕುವುದೇಕೆ?
ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನೂರಾರು ಮೈಲು ಬೇಕೇ?

ಗುರುವನರಸಿ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು, ಹರಿವ ನದಿಯಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ
ಪರಿಪರಿ ಸೂರೆಯ ಆಸೆಯಲಿ ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಕುವು ನೀನಾಗಿದೆ

ಮಂತ್ರಾಲಯವನು ಅರಸುವ ತಂತ್ರವೇ ಬಲು ಬೇರೆ ಮರುಳೆ
ಅಂತರಂಗದಲಿ ನೆರೆ ಅರಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲಿ ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ

ಒಳಗೇ ಧ್ವನಿಸುತಲೇ ಇರುವ ಮಂತ್ರದ ಲಯ ಆಲಿಸಿ ಹೇಳು
ಮಂತ್ರವ ಬೊಗಳುವ ಕುತಂತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರಂಗವನೆ ಕೇಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ