ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2010

ವಾಚಾಳಿ ವಾಕ್ಪಟು ನಾನಲ್ಲ

ವಾಚಾಳಿ ವಾಕ್ಪಟು ನಾನಲ್ಲ
ಕೆ. ಆರ್.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ವಾಕ್ಪಟುವು ನಾನಲ್ಲ
ಪಟ-ಪಟ, ಪಟಾಕಿ ಹಾರಿಸುವ,
ವಟ-ವಟ ವಟ ಗುಟ್ಟುವ ವಾಕ್ ಪಟು
ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕ್ ಪಟುವೂ ಅಲ್ಲ

ನಾನೊಬ್ಬ ವಾಕ್ ವಟು,
ಜುಟ್ಟು, ಜನಿವಾರವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ ವಟು
ಮಡಿಯಿಂದ ಮಂಡೆಗೆ, ಮಿದುಳಿಗೆ ಪೇಟ ಜಗಿದಿಲ್ಲ
ಕಾಲದ ಮಿತಿ, ತಂತ್ರದ ಮಿತಿ, ಖಾಯದೆಗಳಿಲ್ಲ
ರಂಗದ ಮೇಲೆ, ಮಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಒದರುವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ

ಕಾಲಡಿಯಿಂದ ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲೇ
ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕ, ಎಂದೂ ಬಳಲದೆ
ತರ್ಕದ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಂಡನನ ಖಂಡಿಸಿ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಯನೂ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ
ಮುಂಡು ಮಂಡೆಯ ಪುಟ್ಟ ವಟು
ಮೊಂಡು ಆಯಸ್ಸಿನ ದಿಟ್ಟ ವಟು ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ