ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 25, 2011

ಬೇಡ ಶಾಪ

ಬೇಡ ಶಾಪ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ ಹೋಗೋ ಹಾರುವಯ್ಯ
ಬೇಡ ನಾನೆಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ

ಹುಟ್ಟಿನಲಿ ಬೇಡ, ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ಪಾಠ
ಬಿಟ್ಟೂ, ಬಿಟ್ಟೂ, ಗುರಿಯಿಟ್ಟೂ ಆಗುವೆ ನಿರತ

ಗುರುದಾನ ಕೇಳಿ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ಕಸಿದು ಕೊಂಡೆ
ಪಾರ್ಥನನು ಮೀರಿದವ ಇರಬಾರದೆಂದೇ

ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗೆದ್ದಿತು, ಶಿಷ್ಯನನು ಸೋಲಿಸುವ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾನು ಇರಬಾರದೆಂಬ ನೆವ

ಕೊಡುವೆನೋ ನಿನಗೆ ವರ ಶಾಪವೊಂದು
ಶಿಷ್ಯನೇ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು, ಮೃತ್ಯುವಾಗಲೆಂದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ