ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 10, 2011

ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಇದ್ದವರು; ನೀವ್ಯಾರು?

ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಇದ್ದವರು; ನೀವ್ಯಾರು?
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಇದ್ದವರು, ಇರುವವರು, ಬರುವವರು;
ಗೆದ್ದವರು, ಬಿದ್ದವರು, ಬಿದ್ದು ಎದ್ದವರು;
ಕದ್ದವರು, ಮೆದ್ದವರು, ಕದ್ದು ಮೆದ್ದವರು;
ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು;

ಕಂಡವರು, ಕುರುಡರು, ಓದಿದವರು;
ಓಡಿದವರು, ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿದವರು, ಗುಡ್ಡವನೇರಿದವರು, ಗುಹೆಯ ಸೇರಿದವರು,
ಬೇಡಿದವರು, ಕಾಡಿದವರು,
ಸಿಧ್ಧರು, ಸಂತರು, ಅವಧೂತರು, ಬೂದಿಯಲಿ ಮಿಂದವರು,
ಗಿಡ್ದರು, ಗಡ್ಡದವರು, ಮಡಿದವರು, ಮಾಡಿದವರು, ಮಾಡಿ ಮಡಿದವರು;

ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಿಯವರು, ದಡ್ಡರು, ಭಂಡರು,
ಚಂಡಿಯರು, ಚಿಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿಯವರು;
ಸತ್ತವರು, ಬೇಸತ್ತವರು, ವೈಡೂರ್ಯ ಪಡೆದವರು;
ವಡ್ಡರು; ತಿದ್ದುವವರು, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡವರು;

ತಿಂಡಿಗೆ ಬೋಂಡ ತಿಂದವರು, ಬೂಂದಿ ತಿಂದವರು,
ಮಿಂದವರು, ಮಿಂದದೆಯೇ ತಿಂದವರು;

ಗುದ್ದಿದವರು, ಗುದ್ದಿಸಿಕೊಂದವರು, ಗುದ್ದಿಸಿಕೊಂಡವರು,
ಮುದ್ದಿಸಿದವರು, ಮುದ್ದಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಮುದ್ದು, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೊಂದವರು;

ಅಂಡ ಆಟವಾಡಿದವರು, ರಂಭೆ ಅನಿಸಿ ಕೊಂಡವರು, ರಂಭೆ ಅನಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೂ ರಂಡೆಯಾವರು,
ರಂಡೆಯಾಗಿ ಮುಂಡೆಯಾದವರು, ಮುಂಡೆಯಾಗಿ ಮುಂಡೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡವರು,
ಮುಂಡೆಯಾದರೂ ಮುಂಡೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಗುಂಡು ಕುಂಡೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು;

ಗುಂಡು ಕುಡಿದವರು, ಗುಂಡು ಕುಡಿದು ಅಳಿಸಿಹೋದವರು, ಮದ್ದು ತಿಂದವರು;
ಮಡಿ ಮಡಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಕುಡಿದವರು;
ಚೆಂಡು ಆಡಿದವರು, ಗುಂಡು ಕುಡಿದು ರಂಡೆಯ ಗುಂಡು ಚೆಂಡಾಡಿದವರು........

ಮುಗಿಯದ ವಿಧ, ವಿಧದವರು.

ನೀವು ಇವಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಇವಲ್ಲದೆಯೇ ಬಲು ವಿಧವಿರಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅರಸಿ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಬೇಕಾದದ್ದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ;
ನಿಮ್ಮರಸ, ನಿಮ್ಮರಸಿ ಅರಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಒಂದು ಕಡೆ ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ;
ಅವರಿವರು ಯಾರಾದರೂ ಏನೇನು ಅರಸಿ, ಆರಿಸಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು?
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ