ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2011

ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಾವಳಿ

ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಾವಳಿ
ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ

ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಇವನಿಗೆ ಚೀನಯ್ಯ, ನಿಪ್ಪಾನಯ್ಯ, ಕೊರಿಯಯ್ಯ, ವಿಯೇಟ್ಟನಾಮಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು.

"ಯ್ಯ" ಇರುವ ಕಡೆ "ಮ್ಮ: ಅಥವಾ "ಕ್ಕ" ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅರ್ಧ ಕಾಲೇಶ್ವರ

ಒಬಾಮ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ಕಾಲೇಶ್ವರ.

ಕೆಂಪು ಕಂಠಯ್ಯ

ಟೆಕ್ಸಾಸಿನ ಗೌರವರ್ಣೀಯ ಒರಟನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು

ಬಚ್ಚಲು ಬಾಯಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಂತ್ರ ಬೊಗಳುವ ಕೊರಚನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ